setsket5-1

Et udsnit af nogle af de mange deltagere i mødet

setsket5-2

Her ses Marianne Kastrup og Elsebeth Jensen (daværende governor) i panelet,

 

ZI Seminar Lübeck 1995

Zonta International Seminar Lübeck 1995

Marianne Kastrup

Den 31.3-2.4. 1995 afholdtes det første europæiske Zonta seminar i Lübeck med de 40 lokale Zonta medlemmer fra Lübeck som værter. Året var FN’s tolerance år, og i Lübeck var ønsket at sætte fokus på kvinders status. Temaet var ”Body and Soul – Health and Multiculture”. Man ønskede at afholde seminaret for at understege en europæisk enhedstanke og fremme en udveksling af ideer og forskning i konsensus samtidig med at man ville understrege forskellene mellem de europæiske lande. Men overordnet var målet også at arbejde for større fred i Europa.

I alt havde mere end 500 medlemmer af Zonta fra en række lande fundet vej til Lübeck for at debattere tolerance og multikulturelle samfund og måder, hvorpå man kan overføre principper om tolerance til dagligdagens realiteter. Man konkluderede med Winston Churchills ord, at vi måske ikke havde fundet enkle svar, men at vi med seminaret måske havde nået ”the end of the beginning” i ønsket om harmoni på tværs af lande.

Og hvad var så Zontas særlige rolle? Ønsket var at sammenligne kvinders status i forskellige europæiske lande, og se på de professionelle problemer kvinder har, men også sætte mere overordnet fokus på den europæiske økonomi.

Fra Zonta IIIs side deltog 7 medlemmer. Marianne Kastrup var som psykiater blevet bedt om at holde oplæg om ”Women’s Health State from the Mental Health Point of View”. Hendes oplæg indgik i en spændende session om Health and Multiculture hvor Elsebeth Jensen fra Zonta III i sin egenskab af past governor indledte, og hvor et andet dansk medlem Ursula Friedrich orienterede om ”the Humane Genome Project”.

Blandt talerne var også Folake Solanke San, Zontas internationale præsident, der talte om behovet for at arbejde for øget harmoni og for ”one world” og hvad der betegnedes som Triple H begrebet: Health, Human Rights & World Harmony.

Eftermiddagen var helliget workshops om forskellige aspekter af kvinders helbred, og hvor Zonta III igen var repræsenteret med Marianne Kastrups workshop om ”Psychosocial aspects in Multiculture” som satte fokus på skismaet mellem kvinders ønske at være aktiv på lige fod med mænd på arbejdsmarkedet og ønsket om høje stillinger og på den anden side ønsket om at bibeholde kvinders rolle som omsorgsgivere