setsket13

Temperaturmåling 2013

Temperaturmåling af klubben – 2013

I efteråret 2013 gennemførte bestyrelsen en temperaturmåling af klubben for bedre at kunne vurdere hvilke tiltag, der skulle sættes i gang for at fremme tilgangen af nye medlemmer og øge mødeprocenten til møderne.

Temperaturmålingen bestod af følgende aktiviteter

 • SWOT analyse – for at identificere vor stærke og svage sider samt de trusler og muligheder vi står over for
 • Omfattende spørgeskemaundersøgelse om ”rigets” tilstand
 • Afslappet kontrol af medlemmernes viden om egen klub gennem en tipskupon
 • Gennemgang af resultaterne
 • Ny strategi og fokus på kommende aktiviteter

SWOT analysen

Generelt er der tilfredshed med klubben, men vi bør være væsentlig bedre til at netværke og fundraise samt bruge den store erhvervsmæssige bredde vi de facto har – mere end 20 forskellige erhverv repræsenteret.

Resultat af SWOTanalysen

På PR siden er vi for svage og vi bør blive bedre til at rekruttere nye medlemmer samt profile Zonta.

For at komme nærmere ind på de enkelte emner, blev der udsendt et omfattende spørgeskema med i alt 22 spørgsmål, hvor forbedringsforslag var velkomne

Spørgeskemaundersøgelsen

60% af klubbens medlemmer svarede og 8 ud af 10 er stolte af at være med i Zonta J

Hvorfor er vi hver især medlem? Nogle af svarene fås her:

setsket13-1

Vi prøvede også at måle medlemmernes engagement – ved konkret at spørge til deltagelse i enten egne organer eller på lands eller internationalt niveau:

Blandt de 20 besvarelser har vi:

 • 10, der har været formand
 • 16, der har siddet som øvrigt bestyrelsesmedlem
 • 12, der har siddet i udvalg – heraf 3 i internationale udvald

Der er lidt blandet interesse i deltagelse i egne udvalg – så det er et område, vi skal give mere attention

Der var mange holdninger til hvilke projekter vi skal støtte og her var meningerne delte – se venligst oversigten her

Fremadrettede aktiviteter

Resultaterne af undersøgelsen blev diskuteret på op til flere møder, og der var enighed om følgende

 • Flere erhvervsbesøg
 • Nedsættelse af udvalg:
  • Nye medlemmer
  • Fundraising
  • Web
  • Klubbens program
 • Større grad af netværk, bl.a. ved bordplanlægning og bordleder, de samme ikke sidder sammen hver gang

Disse udvalg har været aktive lige siden.

Hvad angår hvilke projekter vi skal støtte blev der enighed om at give fokus til lokale projekter og alternere mellem støtte til de svage og fremskyndelse af stærke unge kvinders karriere.

Hvad angår hvilke projekter vi skal støtte blev der enighed om at give fokus til lokale projekter og alternere mellem støtte til de svage og fremskyndelse af stærke unge kvinders karriere.

setsket13-3