setsket10

Forsiden af den fremstillede brochure

Menneskehandel og Prostitution

Kirsten Krarup

I foråret 2007 blev der nedsat en gruppe af interesserede, der ville gøre noget konkret omkring dette voksende problem – også i Danmark.

Zontaklubberne KØBENHAVN I , II, III, Frederiksberg, Hillerød og Køge deltog i dette arbejde. På LANDSMØDET i 2007 blev der indsendt en ansøgning om økonomisk støtte til fremstilling af 50.000 foldere, porto samt leje af Fællessalen på Christiansborg til en Høring 8. november.

Her skulle politikerne redegøre for de forskellige partiers syn på netop dette emne, der pludselig var blevet meget aktuelt samt en afsluttende debat. Samtidig skulle Folderne uddeles af alle Zontaklubber i deres nærområde til alle interesserede og specielt til unge på Gymnasier, 1.G, HF.HHX og HTX samt andre Uddannelses-steder.

Beløbet på kr. 48.063 blev bevilget og det blev understreget, at dette var et landsdækkende projekt for alle Zontaklubber.

Der blev fremsendt 47.000 Foldere med information om sexkøb til Zontaklubberne til udlevering sammen med breve til skolernes ledelse –

Der nåede at blive tilmeldt 115 deltagere til Høringen ”Zonta mod Kvindehandel” på Christiansborg da vi fik oplyst, at det hele desværre måtte aflyses grundet valget, der lige var blevet udskrevet og Fællessalen skulle inddrages. En meget stor skuffelse oven på alt det forarbejde der var kommet på plads med politikere.

Man kunne selvfølgelig have valgt at finde et andet tidspunkt for Høringen, men nu var flere andre og bredere sammensatte grupper på banen, bla. var der i Landstingssalen 2. juni en konference om Prostitution – ligestilling og velfærd –bl.a. om svenske erfaringer.

Undervejs faldt en del medlemmer i Zonta-samarbejdet fra hinanden, der manglede opbakning til projektet og flere meldte sig ud.

Gjorde Zonta en forskel?

Hvad Folderne og information på skolerne angår – JA.

Politisk og lovmæssigt – NEJ

Vidensgrundlaget er begrænset og diskussionerne havner ofte i skyttegravskrig.

Kvinders ligeret, værdighed og menneskesyn op mod ligestilling og markedsvilkår.

Statistik: På verdensplan bliver ca. 20.09 mio. mennesker udnyttet til tvangsarbejde, herunder ofre for menneskehandel.

  • 5 millioner (22%) er ofre for seksuel udnyttelse
  • 14,2 milioner (68%) er ofre for forskellige former for tvangsarbejde

KILDE: FN-organisationen ILO i rapporten GLOBAL ESTIMATE OF FORCED LABOUR 2012. – Center for Menneskehandel.