København III stiftelse

Marianne Kastrup og Kirsten Theisen

I foråret 1982 besluttede Zonta I og Zonta II i København, at tiden var inde til at starte endnu en Zonta klub i København, og man gik i gang med en rekrutteringsproces for at skaffe de minimum 20 interesserede, der skulle danne grundlaget for den nye klub. Organisator var Birte Toft Nielsen fra Zonta København II.

Det første informationsmøde fandt sted den 3.5.1982 på Hotel Imperial (daværende ejer af hotellet blev chartermedlem af klubben) med 16 potentielle medlemmer og med bred deltagelse fra Zonta I og Zonta II. Yderligere informationsmøde fandt sted 25.5. 1982.

På baggrund af informationsmøderne fandtes der et tilstrækkeligt stort antal interesserede til at invitere til et organisationsmøde den 15.6.1982 igen på Hotel Imperial med tilsagn fra 22. Dagsordenen ved mødet omfattede bl.a. en underskrivelse af Charter Application, Valg af foreløbig bestyrelse, Fastsættelse af foreløbigt kontingent på 450 Kr. pr. år til dækning af følgende omkostninger:

Kontingent til:

  • Zonta International ca. 200 Kr.
  • Distrikt 13 (dengang XIII) på ca. 70 Kr.
  • Rest til klubbens drift ca. 180 Kr.

 

Endvidere blev dato for første klubmøde fastsat til mandag den 6 september på Hotel Imperial, senere blev klubmøderne afholdt den sidste tirsdag i hver måned, undtagen i juni og december, hvor der vælges en anden tirsdag. I juli holdes ingen møder.

Zonta IIIs charter dato blev 7.7.1982 som den 6. Zontaklub i Danmark, og Jeanette Oppenheim blev klubbens første formand. Klubben blev optaget formelt i Zonta International den 19.2. 1983.

De første møder blev holdt på Hotel Imperaial, hvorefter mødestedet blev Skydebrødrenes sal, og senere var klubmøde-stedet hos Attention og senere igen hos Hageman. De to sidste steder pga. vort mangeårige medlem Aase Hagemann.

Dengang startede klubben med 23 betalende medlemmer. Det er imponerende at 10 af de oprindelige medlemmer stadig er at finde blandt klubbens medlemmer. I oktober 1983 havde klubben 28 melemmer.

 

Charterfest på Dragsholm Slot

Den traditionelle charterfest blev fastsat til week-enden den 19-20/2, 1993 med modtagelse på Københavns Rådhus og efterfølgende bustransport til Dragsholm slot med festmiddag og overnatning.

Der var ca. 45 deltagere med gæster fra de danske Zonklubber I og II samt Aalborg foruden gæster fra Finland og Sverige. Der var taler og sange, se feks. Mia Okkels bidrag. Bente Hansen holdt en tale om spøgelserne på slottet, det fik dog vist ikke ødelagt nattesøvnen for nogen af os. Men det var nok lidt grænseoverskridende for en del, at deltagerne skulle dele soveværelse med en af de andre Zonta gæster.

Festsang
Festsang