Alexandrakollegiet

Merete Dick

I januar måned 2003 læste nogle af klubbens medlemmer i dagspressen, at Mødrehjælpen i København havde åbnet et kollegium i Valby for unge enlige mødre, der var på kontanthjælp. Filosofien bag kollegiet var, at den sikreste vej fra kontanthjælp til selvstændighed og selvforsørgelse går gennem en uddannelse.

Kollegiet blev opkaldt efter prinsesse Alexandra, som var protektor for Mødrehjælpen.

Kollegiet var derfor dengang, som nu, et tilbud til de unge enlige mødre under uddannelse. Målet med kollegiet er at give mødrene de bedste betingelser for at gennemføre en uddannelse. Så udover et sted at bo og opbakning til at fastholde den lagte uddannelsesplan, så får de unge mødre også hjælp til kontakt til de sociale myndigheder – og sidst, men ikke mindst, støtte til at opnå sunde mor-barn relationer. Da langt de fleste mødre har haft en opvækst uden sunde livsrollemodeller, har de brug for støtte og vejledning i forhold til deres børn.

Allerede efter få år kunne man konstatere at 80% af de unge mødre fulgte den fastlagte uddannelsesplan og flere var på vej til at flytte i egen bolig.
Avisartiklen inspirerede nogle af vores klubmedlemmer til at indstille kollegiet til Zontas Nationale Serviceudvalg. Jeg var året forinden blevet valgt til formand for dette udvalg og efterlyste forslag til vores donation, som dette år var på 40.000 kr. fordi jeg havde fået den årlige donation på 20.000 kr retur, da midlerne ikke var blevet anvendt, som aftalt.

Stor var vores glæde og stolthed da vi den 23. marts 2004 kunne overrække 40.000 kr til prinsessen, der straks gav dem videre til Kollegiet. Zontas donation var betinget af, at pengene gik til studiematerialer og eller rejser, i forbindelse med mødrenes uddannelse, og at det ikke var muligt på anden vis, at opnå denne støtte.
Umiddelbart efter overrækkelsen stillede jeg mig selv det spørgsmål, hvad sker der, når pengene er brugt, vi må oprette en støtteforening for kollegiet med samme formål, som donationen. Flere at vores klubs medlemmer bakkede ideen op og ved fælles hjælp blev der formuleret vedtægter, fundet en formand og nedsat en bestyrelse.

Pengene til foreningen skulle rejses gennem et personligt medlemskab, samt et firma/klubmedlemskab med henblik på at f.eks en Zontaklub kunne blive medlem.

Kollegiet er stadig en succes for de unge mødre, der får mulighed for at bo på kollegiet, hvilket er afhængigt af om deres hjemkommune vil bakke det op og betale for deres ophold. Og gennemførelsesprocenten er stadig 80.

Gennem årerne har Kbh III flere gange givet donationer til Støtteforeningen, ligesom flere af klubbens medlemmer er medlem af Støtteforeningen. Vores klubmedlem Judith Larsen er trofast dirigent ved den årlige generalforsamling og jeg selv er nyligt blevet valgt til formand efter at have været kasserer siden Støtteforeningens oprettelse.