Fælles middag med Vilnius Zontians i flotte omgivelser.
Fælles middag med Vilnius Zontians i flotte omgivelser.
Transport af nogle af pakkerne til bussen i Lufthavnen i Litauen
Transport af nogle af pakkerne til bussen i Lufthavnen i Litauen

 

Klubben og Litauen

Kirsten Theisen

I Governor Elsebeth Jensens Newsletter fra November 1993, blev distriktets klubber opfordret til at stemme om hvorvidt klubberne ville støtte et fælles distriktsprojekt med start af Zonta klubber i Litauen og støtte sagen økonomisk. I første omgang betaling af kontingent for max 25 medlemmer i 3 år. Emnet var allerede drøftet på Distriktsmødet og der var positiv stemning, den endelige afstemning gav ja fra 24 klubber og nej fra 6. Vi stemte Ja.

Så Elsebeth var primus motor, men havde det ikke været for Sidsels Rovsing, Zonta Gentofte var projektet ikke blevet til så meget som det rent faktisk blev. 4. juni 1994 blev Vilnius Zonta klub stiftet med 38 medlemmer– interessen var overvældende og det var ikke rimeligt at sige nej til kvalificerede medlemmer. Charterfesten blev holdt den 27. maj, 1996.

Der var inden afrejsen samlet kasser med hospitalsudstyr – dette skyldtes specielt Brita Irelands indsats (København II). Papkasserne med indhold skulle til Vilnius samtidig med os.

Sidsel Rovsings bror udvirkede at vi fik det med flyet, og heldigvis blev vi kørt i bus fra lufthavnen, for vi fyldte temmelig meget: Deltagere fra vor klub: Karin Haldrup, Elsebeth Jensen, Jeanne Grut, Karen Boel, Mia og Sven Okkels, Kirsten Theisen og desuden ca. 15 Zontians fra Danmark og Norge.

Det blev en stor oplevelse at møde de nye Zonta medlemmer, der var stolte af at være medlemmer og som allerede var godt i gang med projekter.

Vi fik derefter 35.000 kr fra Den Berlingske Fond (vort medlem Lise Scherfig var gift med den administrerende direktør for Berlingske Tidende) – til at starte endnu en klub i Litauen, så Sidsel og Elsebeth gik i gang igen. Valget faldt så på Alytus, hvor den næste klub blev chartret allerede i maj 1996. Her var vi også stærkt repræsenteret med Bente Hansen, Mia Okkels, Elsebeth Jensen, Kirsten Theisen og Bitten Schade Hansen, som dengang var medlem af Køge klubben. Her medbragte vi kasser med linned, håndklæder og lignende.

Den tredje klub Mariampole’s stiftelse blev finansieret af distriktet efter fælles ansøgning fra Sidsel Rovsing, Brita Ireland og Kirsten Theisen og med støtte fra Demokratifonden til udvekslingsrejser. Fint samarbejde mellem de 3 forskellige klubber. ZI krævede nu at vi skulle betale for klubben i 4 år – belært af uheldige erfaringer fra andre lande. Nu var interessen kølnet lidt i distriktet, så til charterfesten deltog vistnok kun de tre initiativtagere.

Litauen er nu et selvstændigt Area med 3 klubber, og der er tale om at de gerne vil have vor klub som venskabsklub.