Ulrikke Wenzel Hedegaard og Birthe Jastrup ved overrækkelsen af YWPA Club Award’en. Birthe holdt en smuk tale for Ulrikke.

Kirsten Theisen og Ulrikke Wenzel Hedegaard. Ulrikke takker for Award’en og fortæller om det arbejde, der førte til indstillingen

2017 YWPA Club Award

Pressemeddelelse.

Ulrikke Wenzel Hedegaard, der går i 2. G på Borupgaard Gymnasium har modtaget Zonta Klub København III´s klublegat for Young Women in Public Affairs. , kaldet YWPA Award,

Legatet tildeles unge kvinder på en ungdomsuddannelse, som har deltaget i frivilligt arbejde i skole, lokalsamfund eller organisationer, – som har vist lederevner – og som har haft et internationalt perspektiv på deres aktiviteter.

Disse krav opfylder Ulrikke på fornemste vis, og Zontaklub København III har med legatet på 3000 kr og et diplom gerne villet give Ulrikke anerkendelse for hendes indsats og opmuntre hende til at fortsætte sit engagement i sociale og samfundsmæssige opgaver.

På Borupgaard Gymnasium har Ulrikke været meget aktiv i skolens projekt som partner i organisationen MomenTum Trust , der støtter mindre farmere i Kenya med god såsæd og oplysning om gode dyrkningsmetoder. Projektet er med til at sikre mad til familierne og giver mulighed for en indtjening på afgrøderne, så fattigdom og sult kan bekæmpes. Projektet er også med til at bedre kvinders vilkår ved at give mulighed for uddannelse både til dem selv og deres børn. Ulrikke har først og fremmest været primus motor i fundraising på skolen, der sidste år nåede det flotte beløb på 100.000 kr, der kunne doneres til projektet.

Ulrikke har været aktiv spejder i mange år og to gange om ugen har hun overskud til at lede et hold på 25 og 30 medspejdere, drenge og piger, i alderen fra 8 til 16 år. Gennem spejderarbejdet, fortæller Ulrikke, har hun lært at tage ansvar og være med til at udvikle sine yngre kammeraters evner og muligheder.

Det internationale perspektiv på sine aktiviteter har Ulrikke både i sit skoleprojekt og i sit spejderarbejde. Det ser ud som om, hun i november får mulighed for at besøge Kenya-projektet sammen med andre deltagere fra Borupgaard Gymnasium, og i 2015 deltog hun i en stor international spejderlejr i Japan.

I sin ansøgning konkluderer Ulrikke således på sine erfaringer derfra:

At deltage i en internationale spejderlejr er svært at beskrive for en, der aldrig har prøvet det.

Du går ned mellem teltene, stikker dit hoved ind i en lejr og bliver inviteret indenfor og vi begynder at tale om alt, hverdags ting, religion, mad, vi synger sammen og udveksler kontaktoplysninger og tørklæder. Det er i sådanne øjeblikke, at jeg tror på, at vi kan forstå hinanden, hvis vi blot sætter os ned og lytter til hinanden

Zonta er en uafhængig international NGO-organisation med klubber i 67 lande. Zonta Danmark har ca. 600 medlemmer, fordelt på 22 klubber.

Zontas overordnede formål er at

  • forbedre kvinders status på det juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses – og erhvervsmæssige område, samt at påvirke den offentlige mening i overensstemmelse med Zontas formål.
  • At skabe et netværk for og mellem kvinder i forskellige erhverv
  • At forhindre vold mod kvinder og menneskehandel.

Der lægges vægt på såvel støtte til svage og udsatte grupper gennem bidrag til internationale og nationale serviceprogrammer som støtte og opmuntring til ressourcestærke kvinder gennem internationale, nationale og lokale legater.