2018 Kvinder i Science legatuddeling

ZONTA København III’s legat til fremme af kvinders status inden for Science er et rejselegat. Legatet er på 15.000 kroner og går til Maria Tangen Søgaard fra København for at bidrage til opfyldelse af hendes drøm om et studieophold i nanoscience på Arizona State University i USA. Universitetet er et topuniversitet i USA og er placeret som nr. 1 i USA set fra et innovationsperspektiv.

Maria ønsker at dygtiggøre sig ved at gøre brug af universitets tværfaglige kurser indenfor fysik, kemi, biologi og matematik. Særligt har Maria fremhævet to kurser om cancer og matematikken bag; fag, der ikke findes på KU, men som passer til Maria’s bachelorprojekt, der skal skrives i en dansk forskningsgruppe på DTU. Marie ønsker med sit udlandsophold også at ruste sig til et arbejde i en af de mange internationale medicinalvirksomheder, vi har i Danmark.

Vibeke From Jeppesens tale til Maria Tangen Søgaard lød som følger:

Jeg vil begynde med dig, Maria. Du er modtager af Zonta Kbh III’s legat for unge kvinder i Science 2018.

Du har søgt legatet til et studieophold i nanoscience på Arizona State University i USA. Universitetet er et topuniversitet i USA og er placeret som nr. 1 i USA set fra et innovationsperspektiv.

Du ønsker at dygtiggøre dig ved at gøre brug af universitets tværfaglige kurser indenfor fysik, kemi, biologi og matematik. Særligt har du fremhævet to kurser om cancer og matematikken bag; fag, der ikke findes på KU, men som passer til dit bachelorprojekt, der skal skrives i en dansk forskningsgruppe på DTU. Marie ønsker med sit udlandsophold også at ruste sig til et arbejde i en af de mange internationale medicinalvirksomheder, vi har i Danmark.

En af dine professorer skriver, at du hører til blandt de 10% dygtigste og med en meget aktiv deltagelse i undervisningen samt fremhæver dit sociale engagement i bla fagråd og ved lektiecaféer.

Du er aktiv i forhold til at reklamere for studiet, som noget også for kvinder. Og aktiv med lektiecafé, fagrådet på Nanoscience for at sætte dit præg på det og vært for gymnasieelever, der skal høre mere om Nanoscience.

Og også udenfor studiet er du en ildsjæl og en rollemodel ved at være frivillig i jeres kirke og være med til at sikre overblik og koordinering af både gudstjenester og andre arrangementer.

Jeg bliver så imponeret, når jeg læser hvordan du målrettet går efter at arbejde med forskning i cancer …

Vi håber, at legatet vil bidrage til, at du får en på alle måder god tur – både fagligt, socialt og kulturelt. Og jeg er sikker på, at du præcis har det i dig, der gør, at mange ser dig som en ildsjæl og at du vil blive en god rollemodel for andre på forskellige områder – herunder i din tilgang til at arbejde med at forbedre kvinders status, som jo er Zonta’s hovedmål.

Vi glæder os til at høre, hvordan det går med dit ophold og håber at se dig til et af vores medlemsmøder, når du kommer tilbage til Danmark.

Jeg vil nu overrække dig beviset på, at du er årets modtager af vores klubs legat (pengene går ind på din konto i morgen). Og også en buket i de gule farver, der er Zonta’s farve.