2018 Aase Hagemann’s æreslegat uddeling

Aase Hagemann’s Æreslegat er også et rejselegat. Æreslegatet uddeles særligt i 2018 til minde om Aase Hagemann, der var mangeårigt medlem af ZONTA København III. Aase Hagemann skabte flere store virksomheder, bla Attention og senere Assistance. Aase gik bort i 2017.

Det er takket være donationer, at dette æreslegat er blevet muligt. Donationerne kommer dels fra salget af bogen ”Hvor har jeg været heldig! – En samtalebog med Aase Hagemann” af Jane Kjølbye), udgivet posthumt. Dels har vi modtaget donationer fra Aase Hagemann’s families firma, fra Aase’ familie og venner samt fra Vinslottet i Greve.

Æreslegatet er på 15.000 kroner og går til Elvira Caroline Jarmbæk Jacobsen fra Guldborgsund for at bidrage til opfyldelse af hendes drøm om et studieophold i fysik på University of Colorado som led i Elvira’s bachelorgrad i fysik.

Elvira ønsker at dygtiggøre sig ved at kunne tage specialiserede fysikkurser indenfor geofysik; kurser der ikke findes på KU, men som passer til Elvira’s bachelorprojekt. Elvira brænder for en fremtid indenfor forskning og ønsker med udlandsopholdet desuden at opbygge en bedre indsigt i en anden kultur og et fremmed akademisk miljø for at skabe det internationale fodfæste, der også skal til for at slå igennem i forskerverdenen.

Vibeke From Jeppesens tale til Elvira Caroline Jarmbæk Jacobsen lød som følger:

Og så til dig Elvira, du er modtager af Aase’s æreslegat.
Du har søgt legatet til et studieophold i fysik på University of Colorado som led i din bachelorgrad i fysik.

Du ønsker at dygtiggøre dig ved at kunne tage specialiserede fysikkurser indenfor geofysik; kurser der ikke findes på KU, men som passer til dit bachelorprojekt. Og selv om jeg selv har studeret herinde og nogenlunde burde kunne fagsprog, så skulle jeg lige øve mig i at sige, at du bla skal studere palæoklimatologi og oceanografi.

Du brænder for en fremtid indenfor forskning og ønsker med udlandsopholdet desuden at opbygge en bedre indsigt i en anden kultur – i en blandet kultur – og et fremmed akademisk miljø for at skabe det internationale fodfæste, der også skal til for at slå igennem i forskerverdenen. Og det er så godt set, at det er helheden i sådan et studieophold, der vil give dig en god ballast for dine videre studier og også som person.

En af dine professorer fremhæver dit engagement og din evne til at tilegne dig viden. Og ser dig som en lovende ung forsker.

Udover studie og studiejob, så spiller du i en strygekvartet med klassisk musik på højt niveau – og endda med et særligt fokus på kvindelige komponister, der har en tendens til at ryge i baggrunden i forhold til de mandlige. Og hvordan der indenfor musikverdenen faktisk også er nogle klare kønsmønstre i forhold til fx valg af instrumenter, hvor det er meget få kvinder, der vælger de mere slagkraftige instrumenter som slagtøj og basun.

Vi håber, at legatet vil bidrage til, at du får en på alle måder god tur – både fagligt, socialt og kulturelt. Og vi er sikker på, at du præcis har det i dig, der gør, at mange ser dig som en ildsjæl og en god rollemodel for andre på forskellige områder – herunder i din tilgang til at arbejde med at forbedre kvinders status, som jo er Zonta’s hovedmål. Og jeg citerer lige lidt fra din ansøgning, hvor du skriver om dit job som Studenterstudievejleder på Niels Bohr instituttet, hvor I holder praktik for 9. klasser og 3.g’ere og du gør dit for at være rollemodel ved at fremstå så kompetent og imødekommende som muligt og – citat – ”forsøger at skabe en dialog med eleverne om, at man sagtens kan være pige og god til fysik”.

Vi håber også at se dig til et medlemsmøde, når du er kommet hjem igen.

Sysser, der er en af Aase’s døtre, vil nu sige et par ord og overrække dig legatet, bogen om Aase samt også en Zonta-gul buket.