Legater

Zonta Kbh III’s 8. marts legat for Kvinder i Science

Zonta København III’s 8. marts legat kan søges af Kvinder i Science tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, ved Københavns Universitet. Legatet er tiltænkt økonomisk støtte til studierelaterede rejser.

Klubben ”Zonta København III” ønsker med dette legat at støtte lokalt ved at sætte fokus på dygtige unge kvinder, der uddanner sig inden for Science. Vi har valgt at målrette legatet til de uddannelsesretninger, hvor der er færre kvinder og hvor vi med legatet ønsker at fremme kvinders status inden for disse studieretninger.

Legat for 2022 opslås i December 2021 / Januar 2022

Tidligere legatmodtagere

Zonta’s Nationale Legater

PhD legat til kvinder i naturvidenskab og teknologi
For at støtte kvinder indenfor naturvidenskab og teknologi uddeler Zonta hvert andet år et legat til en kvindelig PhD studerende under 45 år. Legatet er på kr. 30.000 og betalt medlemskab af en dansk zontaklub i 2 år.
Med tildeling af legatet følger en forpligtelse til at holde en Zonta forelæsning på en dansk læreanstalt eller skole på gymnasieniveau efter modtagerens eget valg og i samarbejde med den lokale Zontaklub.

Legatet opslås på Zonta Danmarks hjemmeside, i Legathåndbogen og på relevante uddannelsessteder
Kan søges hvet andet år i ulige år.

Spørgsmål vedr. legatet kan rettes til Annette Flagstad eller Birthe Jastrup

Legat til kvinder i håndværk/erhvervsuddannelse
Legatet uddeles til en yngre kvinde i færd med at tage en håndværker- eller erhvervsuddannelse. Legatet uddeles en gang årligt og er på  kr 10.000. Mere information følger. Spørgsmål vedr. legatet kan sendes via mail.


Zonta’s Internationale Legater

Amelia Earhart Fellowships
30 internationale legater på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen
fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne.

Jane M. Klausman Women in Business legater
32 distriktspriser på hver 2.000 USD, og 6 internationale priser på hver 8.000 USD.
Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år
af en videregående businessuddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master
grad.

Young Women in Public Affairs Awards
32 distriktspriser på hver 1.500 USD og 10 internationale priser på hver 4.000 USD hvert år. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.

Women in Technology Scholarship
32 distriktspriser på hver 2.000 USD og 6 international priser få hver 8.000 USD hvert år. Priserne kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Priserne gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Du kan læse mere om de internationale legater her

Ønsker du at ansøge om et internationalt legat, skal det gå gennem en lokal Zontaklub. Vi hjælper dig gerne, blot send os en mail