Fakta

 • Klubben har cirka 25 medlemmer
 • Vi mødes den sidste tirsdag i måneden fra august til juni. Vi starter kl. 18 og slutter senest kl. 21.30
 • Medmindre vi er på virksomhedsbesøg, holdes møderne i Kildeskovshallen, 2820 Gentofte
 • Der udarbejdes sæsonprogrammer for forår og efterår, og der tilstræbes en stor variation i emner
 • Fundraisingaktiviteter rejser penge til klubbens legat til Kvinder i Science samt lokale og internationale projekter
 • Klubbens kontingent er 1500 kr. årligt. Der betales 250 kr. pr. møde for spisning og drikkevarer, dette opkræves halvårligt
 • Der er til- og framelding til medlemsmøderne

Vedtægter for København Klub IIIGodkendte-Vedtægter2021

Bestyrelsen pr. 1. june  2021

 • Birthe Jastrup (formand)
 • Marta Fernandez
 • Dorit Espersen
 • Lene Thrane
 • Judith Larsen (Kasserer uden for bestyrelsen)

Revisor:

 • Jeanette Oppenheim