Derfor er jeg medlem

Judith Larsen:

Gennem 25 år har jeg været medlem af Zonta. Medlemskabet har givet mig et bredt og meget inspirerende netværk af interessante og spændende kvinder, der rækker langt ud over den finansielle sektor, hvor jeg har min faglige baggrund. 

 
De månedlige medlemsmøder behandler utrolig mange spændende og vidt forskellige emner, der har åbnet mine øjnene for mange forskellige indfaldsvinkler til livet og har givet adgang til personer og besøg, man ikke som privatperson kan foretage. Medlemsmøderne forlades altid opløftet og med ny inspiration.
 
Jeg vil gerne støtte, at Zonta som en international human rights organisation, der samarbejder med FN, er med til at støtte udsatte kvinder overalt i verden og arbejder for kvinders ligestilling. Klubben kan udover de internationale projekter, også selv vælge at støtte lokale projekter. Derudover støtter og påskønner vi unge kvinders uddannelse og karriere via uddeling af awards.   
 
I forskellige livsfaser kan der være mere eller mindre overskud til at involvere sig i klubben, men jo mere jeg har engagerer mig i arbejdet jo større udbytte og forståelse for organisationen, har jeg fået.