2020 Kvider i science legat

Zonta Kbh III’s 8. marts legat for Kvinder i Science

Zonta København III’s 8. marts legat kan søges af Kvinder i Science tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, ved Københavns Universitet. Legatet er tiltænkt økonomisk støtte til studierelaterede rejser.

Klubben ”Zonta København III” ønsker med dette legat at støtte lokalt ved at sætte fokus på dygtige unge kvinder, der uddanner sig inden for Science. Vi har valgt at målrette legatet til de uddannelsesretninger, hvor der er færre kvinder og hvor vi med legatet ønsker at fremme kvinders status inden for disse studieretninger.

Link til legat ansøgningsskema her

Link til legat vedtægter her

Introduktion til Zonta og legat her