Støt Zonta Kbh III, så vi kan støtte Kvinder i Science

Vi opfordrer andre medlemmer i Zonta til at forene det fornøjelige med det fornuftige – en form for festlig fundraising.

Benyt jer af nogle af vores gode tilbud, hvor der samtidig går penge direkte fra vores sponsorer til vores ny legat for Kvinder i Science.

 Zonta Kbh III – Portvin fra vinslottet er til salg igen

Perfekt hele året , men helt oplagt her til jul

Jonas fra Vinslottet har igen sagt ja til, at vi må købe den gode portvin til almindelig pris, hvor Vinslottet så donerer 25, – /flaske til vores legat, ”Kvinder i S cience”, der næste gan g skal uddeles den 8. marts 2018 .
 
Sådan bestiller du din Zonta portvin :

Gå ind på www.vinslottet.dk og søg på Zonta.

Bestil og følg instruktionerne på hjemmesiden mht. betaling, levering etc.

 

Legater

Zonta København III’s rejselegat:

Zonta København III’s 8. marts legat for Kvinder i Science tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, ved Københavns Universitet

Klubben ”Zonta København III” ønsker med dette legat at støtte lokalt ved at sætte fokus på dygtige unge kvinder, der uddanner sig inden for Science. Vi har valgt at målrette legatet til de uddannelsesretninger, hvor der er færre kvinder og hvor vi med legatet ønsker at fremme kvinders status inden for disse studieretninger.

Link til legat ansøgningsskema her

Link til legat vedtægter her

Introduktion til Zonta og legat her

 

WOMEN IN TECHNOLOGY SCHOLARSHIP.

Denne pris (scholarship) kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Prisen gives til kvinder, der har et fremragende potentiale og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Der uddeles i 2019 priser på

  • 3000 kr. til den bedste ansøger i Zontaklub København III
  • 2000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13( Danmark, Norge, Island og Litauen)
  • 8000 USD til de bedste ansøgere på verdensplan.

Ansøgningsfristen er 1. juli 2019.

Hvis du ønsker at ansøge om et af disse legater skal du kun indsende én ansøgning.

ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet har en vejledning og en email adresse, jastrup@privat.dk  som du skal sende din ansøgning til.

Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som angivet i vejledningen samt i ansøgningen beskriver dine studie og arbejdsmæssige mål, og hvordan Women in Technology Scholarship vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål.

Denne Zonta-pris uddeles i 2019 for første gang for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.

Du kan læse mere om legatet her