Legater

Women in Technology Scholarship

Denne pris (scholarship) kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Prisen gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Der uddeles i 2020 priser på:

– 3000 kr. til den bedste ansøger i Zonta klub KøbenhavnIII

– 5.000 kr. til den bedste danske ansøger blandt ansøgerne til danske Zonta-klubber

– 2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litaun, Norge)

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2020.

Ansøgningsskema 

Hvis du ønsker at ansøge om disse legater, skal du kun indsende én ansøgning til en dansk Zonta-klub. Du finder ansøgningsskemaet her. Ansøgningsskemaet har en vejledning og en email-adresse, som du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som angivet i vejledningen samt i ansøgningen beskriver dine studie- eller arbejdsmæssige mål, og hvordan Women in Technology Scholarship vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål.

Denne Zonta-pris er ny og uddeles i Zonta Distrikt 13 for anden gang i 2020 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.

 

English version:

Women in Technology Scholarship

Women with a degree or job in information technology, computer science or closely related field, who demonstrate outstanding potential in the field, are eligible to apply. The scholarship is given to women who through the scholarship, will be able to achieve increased education, career opportunities or leading roles in the field of information technology.

2020 scholarships

– DKK 3000 for the best applicant in Zonta III Copenhagen

– DKK 5,000 for the best Danish applicant among the applications for Danish Zonta clubs

– USD 2,000 for the best applicant in Zonta District 13 (Denmark, Iceland, Lithuania, Norway)

The deadline for applications is 1 October 2020.

Application form

If you wish to apply for these scholarships, you only need to submit one application to Zonta III  club. You will find the application form here. The application form includes a guide and an email address to which you should send the filled application form. It is important that you fill out the application form as described in the guide. Further it is important to describe your study or job goals, and how the Women in Technology Scholarship will help you achieve your goals.

This Women in Technology Scholarship is awarded for the second time in 2020 to help create a world where women and men are equally represented and have equal opportunities in having an active role in information technology and technological development.

Zonta Kbh III’s 8. marts legat for Kvinder i Science

Zonta København III’s 8. marts legat kan søges af Kvinder i Science tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, ved Københavns Universitet. Legatet er tiltænkt økonomisk støtte til studierelaterede rejser.

Klubben ”Zonta København III” ønsker med dette legat at støtte lokalt ved at sætte fokus på dygtige unge kvinder, der uddanner sig inden for Science. Vi har valgt at målrette legatet til de uddannelsesretninger, hvor der er færre kvinder og hvor vi med legatet ønsker at fremme kvinders status inden for disse studieretninger.

Link til legat ansøgningsskema her

Link til legat vedtægterher

Introduktion til Zonta og legat her

Tidligere legatmodtagere

Zonta’s Nationale Legater

PhD legat til kvinder i naturvidenskab og teknologi
For at støtte kvinder indenfor naturvidenskab og teknologi uddeler Zonta hvert andet år et legat til en kvindelig PhD studerende under 45 år. Legatet er på kr. 30.000 og betalt medlemskab af en dansk zontaklub i 2 år.
Med tildeling af legatet følger en forpligtelse til at holde en Zonta forelæsning på en dansk læreanstalt eller skole på gymnasieniveau efter modtagerens eget valg og i samarbejde med den lokale Zontaklub.

Legatet opslås på Zonta Danmarks hjemmeside, i Legathåndbogen og på relevante uddannelsessteder
Kan søges hvet andet år i ulige år.

Spørgsmål vedr. legatet kan rettes til Annette Flagstad eller Birthe Jastrup

Legat til kvinder i håndværk/erhvervsuddannelse
Legatet uddeles til en yngre kvinde i færd med at tage en håndværker- eller erhvervsuddannelse. Legatet uddeles en gang årligt og er på  kr 10.000. Mere information følger. Spørgsmål vedr. legatet kan sendes via mail.


Zonta’s Internationale Legater

Amelia Earhart Fellowships
30 internationale legater på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen
fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne.

Jane M. Klausman Women in Business legater
32 distriktspriser på hver 2.000 USD, og 6 internationale priser på hver 8.000 USD.
Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år
af en videregående businessuddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master
grad.

Young Women in Public Affairs Awards
32 distriktspriser på hver 1.500 USD og 10 internationale priser på hver 4.000 USD hvert år. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.

Women in Technology Scholarship
32 distriktspriser på hver 2.000 USD og 6 international priser få hver 8.000 USD hvert år. Priserne kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Priserne gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Du kan læse mere om de internationale legater her

Ønsker du at ansøge om et internationalt legat, skal det gå gennem en lokal Zontaklub. Vi hjælper dig gerne, blot send os en mail