Zonta København III indstifter nyt legat

Zonta København III’s 8. marts legat for Kvinder i Science tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, ved Københavns Universitet

Klubben ”Zonta København III” ønsker med dette legat at støtte lokalt ved at sætte fokus på dygtige unge kvinder, der uddanner sig inden for Science. Vi har valgt at målrette legatet til de uddannelsesretninger, hvor der er færre kvinder og hvor vi med legatet ønsker at fremme kvinders status inden for disse studieretninger.

Legat ansøgning

Vedtægter for legat for Kvinder i Science

For uddybende information se klubbens hjemmeside her

Uddeling af Zonta København IIIs 8. marts legat  kl 14.30-16.00

KU SCIENCE, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C. Se nærmere her