Pga travlhed i bestyrelsen kommer billede ved en senere lejlighed

Fakta

 • Klubben har 35 medlemmer
 • Vi mødes den sidste tirsdag i måneden fra august til juni.. Vi starter kl. 18 og slutter senest kl. 21.30.
 • Medmindre vi er på virksomhedsbesøg, holdes møderne på Allegade 10, 2000 Frederiksberg
 • Der udarbejdes sæsonprogram for foråret og et for efteråret, og det tilstræbes en stor variation i emner
 • Fundraisingaktiviteter til klubbens legat til Kvinder i Science
 • Klubbens kontingent for 2017/2018 er 1500 kr. Derudover betales der 250 kr pr møde for spisning og drikkevarer. Det opkræves halvårligt og styres af vor kasserer Inge Mathiasen.
 • Nina Rancke-Madsen administrerer tilmelding og afbud til medlemsmøderne.

Vedtægter for København Klub III

Bestyrelsen pr. 1. juni 2017

 • Kirsten Theisen (formand) – kirsten.theisen@c.dk
 • Ulla Haagen (næstformand) – ullahaagen@gmail.com
 • Marianne Kastrup (Sekretær) – marianne.kastrup@mail.tele.dk
 • Inge Mathiasen (Kasserer) – imjb@mail.dk
 • Judith Larsen – jl@kri.dk
 • Anne Mehlsen – amh@furesoe.dk

Vi har valgt ikke at have suppleanter

Revisor:

 • Jeanette Oppenheim – jeanette@oppenheim.dk