Fra venstre mod højre ses Ulla Gram Qvesehl, Lisbeth Parm, Birthe Kastrup, Ulla Haagen og Anne Mehlsen

Fakta

 • Klubben har 31 medlemmer
 • Vi mødes den sidste tirsdag i måneden fra august til juni.. Vi starter kl. 18 og slutter senest kl. 21.30.
 • Medmindre vi er på virksomhedsbesøg, holdes møderne i Kildeskovshallen, 2820 Gentofte
 • Der udarbejdes sæsonprogram for foråret og et for efteråret, og det tilstræbes en stor variation i emner
 • Fundraisingaktiviteter til klubbens legat til Kvinder i Science
 • Klubbens kontingent for 2018/2019 er 1500 kr. Derudover betales der 250 kr pr møde for spisning og drikkevarer. Det opkræves halvårligt og styres af vor kasserer Nina Rancke-Madsen.
 • Nina Rancke-Madsen administrerer tilmelding og afbud til medlemsmøderne.

Vedtægter for København Klub III

Bestyrelsen pr. 1. juni 2018

 • Ulla Haagen (formand)
 • Anne Mehlsen
 • Birthe Jastrup
 • Lisbeth Parm
 • Ulla Gram Qvesehl
 • Nina Ranche-Madsen (Kasserer)

Vi har valgt ikke at have suppleanter

Revisor:

 • Jeanette Oppenheim